Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 16

Gryfów Śląski, dnia 20 czerwca 2006 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II ul. Kolejowa 16 59 – 620 Gryfów Śląski tel. (075) 781 34 54 fax (075) 781 46 40 e-mail: zsoiz.jp2@wp.pl Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim z siedzibą przy ul....

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 w obrębie III miasta Gryfów Śląski

Załącznik do uchwały Nr 211/ 68/06 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 20 czerwca 2006 r. O G Ł O S Z E N I E Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: 1.Nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryfowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego oznaczona w ewidencji gruntów...

Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim.

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 e-mail: or@powiatlwowecki.pl Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą Prawo...

rokowania na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfowie Śląskim przy ulicy Wojska Polskiego nr 33 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/3 w obrębie Gryfów Śląski III

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 209/ 61/06 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 6 czerwca 2006 r. O G Ł O S Z E N I E O ROKOWANIACH ZARZĄD POWIATU W LWÓWKU ŚLĄSKIM OGŁASZA ROKOWANIA na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego położonej w Gryfowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego...

Usuwanie i przekazywanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Lwóweckiego

W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: - demontażu i odbioru albo odbioru, pakowania, transportu i przekazania do utylizacji wyrobu zawierającego azbest z miejsca jego pozyskania, - wykonawcy obowiązani są do przedłożenia harmonogramu wykonania robót uwzględniającego terminy określone przez wnioskodawców ubiegających się...

Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim.

Lwówek Śląski, dnia 30 maja 2006 r. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 e-mail: or@powiatlwowecki.pl Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym...

dostawa wielkoformatowego kolorowego plotera na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 28 maja 2006 r. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą...

kolejne rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 278 obręb Przecznica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 202/49/06 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. O G Ł O S Z E N I E O ROKOWANIACH ZARZĄD POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA KOLEJNE ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Przecznicy 98 w gminie Mirsk stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego oznaczonej w operacie...

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfowie Śląskim przy ulicy Wojska Polskiego nr 33 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/3 w obrębie Gryfów Śląski III

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfowie Śląskim przy ulicy Wojska Polskiego nr 33 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/3 w obrębie Gryfów Śląski III o powierzchni 2690 m2, AM 1. Nieruchomość znajduje się w konserwatorskim spisie dóbr...

rokowania na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Lwówku Śląskim przy ul. Jana Pawła II 1c oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 374 w obrębie Lwówek – 1

O G Ł O S Z E N I E O ROKOWANIACH ZARZĄD POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA ROKOWANIA na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Lwówku Śląskim przy ul. Jana Pawła II 1c oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 374 w obrębie Lwówek – 1 o powierzchni 0,0770 ha Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział...