Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 85/7 w Rakowicach Wilekich i nr 234-6 w Rakowicach Małych

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G ACH Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza: I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości: 1) Oznaczenie nieruchomości - działka nr 85/7 Rakowice Wielkie AM 1 Powierzchnia nieruchomości (w ha)- 2,3123, w tym: RIIIb – 1,5023 RV – 0,1600 PsIV – 0,6500 Nr księgi...

PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D Rębiszów - Kłopotnica

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 60 000 EURO POWIAT LWÓWECKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego Al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie tel. 075* 782-36-50 fax 075* 782-36-54 e-mail : sekretariat@powiatlwowecki.pl OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na...

Konkurs na wykonanie koncepcji publikacji promocyjnych powiatu lwóweckiego

Powiat Lwówecki ogłasza Konkurs na wykonanie koncepcji publikacji promocyjnych powiatu lwóweckiego. Regulamin Konkursu na wykonanie koncepcji publikacji promocyjnych powiatu lwóweckiego Regulamin Konkursu opracowany na podstawie zapisów ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177...

Dostawa zestawów komputerowych i monitorów, oprogramowania

Lwówek Śląski, dnia 10 marca 2006 r. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym częściowym, zgodnie...

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lwówku Śl. przy ulicy Jana Pawła II nr 1c w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 374 obręb Lwówek - 1 oraz I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfowie Śl. przy ulicy Wojska Polskiego nr 33 w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 4/3, obręb Gryfów Śląski III

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza: 1) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II nr 1c w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 374 obręb Lwówek - 1, AM 8 o powierzchni 770 m2. Według ewidencji gruntów działka stanowi rodzaj użytku określony...

I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lwówku Śl. przy ul. Złotoryjskiej 38 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/36 w obrębie Lwówek - 4.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lwówku Śląskim przy ul. Złotoryjskiej 38 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/36 w obrębie Lwówek - 4, AM 3 o powierzchni 18m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział...

rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Przecznicy 98 w gminie Mirsk oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 278

O G Ł O S Z E N I E O ROKOWANIACH ZARZĄD POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Przecznicy 98 w gminie Mirsk stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 278 obręb Przecznica, AM 1 o powierzchni 3400 m2. Dla nieruchomości...

Dostawa tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 26 stycznia 2006 r. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie...

Dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 25 stycznia 2006 r. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą...

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich - ogłoszenie o wynikach

Wybrano ofertę - PPHU ROMEX Import Eksport Rybak Marcin, ul. Idzikowskiego 25, Zgorzelec. Cena oferty - 805 529,86 zł